Kährs

KVALITET SOM ÄR SNÄLL MOT NATUREN

Vårt engagemang i kvalitet och miljö genomsyrar hela vår produktionskedja, ända från början då vi väljer ut det bästa råmaterialet. Det gör vi med hjälp av fler än 3 000 timmerleverantörer som delar vårt engagemang. Mer än 70 procent av den träråvara vi använder växer inom 16 mil från vår fabrik i Sverige.